fbpx
Aleksandar-Radonjic-Profile-N-02

Prof. dr Aleksandar Radonjić

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Aleksandar Radonjić je rođen 1977. godine u Zenici, BiH. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo, diplomirao je dva puta: prvi put 2003. godine na usmerenju Telekomunikacije, a drugi put 2004. godine na usmerenju Instrumentacija. Doktorsku disertaciju Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže odbranio je 2013. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao stručni saradnik na projektu. 16. januara 2015. godine, na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, izabran je u zvanje docenta, a 16. januara 2020. u zvanje vanrednog profesora.

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti elektrotehnike i računarstva od kojih je 27 objavljeno u časopisima sa SCI liste. Stalni je ili povremeni recenzent časopisa IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on VLSI Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters, Cryptography and Communications, itd.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.