fbpx
Aleksandar-Pavlovic-Profile-N-01

Doc. dr Aleksandar Pavlović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Aleksandar Pavlović rođen je 25. septembra 1981. u Šapcu. Po završetku osnovne škole i srednje Politehničke akademije u Beogradu, upisao je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu – Univerzitet Novi Sad, gde je diplomirao 2005. godine, gde je i magistrirao 2008. iz oblasti Proizvodni menadžment na temu: „Doprinos transfer stanica kvalitetu menadžmenta čvrstog urbanog otpada“. Na istom fakultetu je 2016. stekao zvanje doktora tehničkih nauka, sa nazivom doktorske disertacije: „Doprinos integralnog modela upravljanja motornim vozilima na kraju životnog ciklusa razvoju Republike Srbije“.
Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment – Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, počeo da radi kao saradnik u nastavi 2012. Na istom fakultetu je na mestu asistenta počeo da radi od 2014. godine, a zvanje docenta je dobio 2017. godine.

Autor je u preko 60 naučnih radova od domaćeg i međunarodnog značaja. Učestvovao je u domaćim i međunarodnim projektima.

Na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima radi kao docent od 2018. godine.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.