fbpx

Prof. dr Đorđe Jovanović – Obaveštenje o predispitnim konsultacijama

Posted by: Milan Bubulj
Category: Obaveštenja

Predispitne konsultacije kod prof. dr Đorđa Jovanovića, biće održane u sredu, 10. januara i 17. januara 2024. godine, za predmete:

1. Upravljanje kvalitetom, na OAS„Inženjerski menadžment“ (zajedno sa asistentom MA Milanom Bubuljem) od 18.00 časova;

2. Metodologija naučno-istraživačkog rada i Strategija konkurentnosti, na DAS „Poslovni menadžmet“ od 19.00 časova.

Prof dr. Đorđe Jovanović